Dating email to email contact 2016 nederlands

Rated 3.93/5 based on 538 customer reviews

Alles sites van de SP zijn voorzien van HTTPS, zodat gegevens op deze sites versleuteld worden verzonden. Via het landelijk partijbureau kan contact worden opgenomen met de SP.

Adres: Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort Telefoonnummer: 088-2435555E-mail: [email protected] SP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

Wij streven ernaar binnen 1 werkdag antwoord te geven.

Berichten die buiten openingstijden worden verstuurd, worden de eerstvolgende werkdag beantwoord. Gemeente Geldrop-Mierlo Postbus 101015660 GA Geldrop Het faxnummer van de gemeente is 040 289 38 00.

Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om een inzage-, correctie-, of verwijderingsverzoek.

Voor het indienen van een verzoek voor het verwijderen van gegevens kunt u contact opnemen met het partijbestuur.

Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Het IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen (zonder het laatste cijfer-deel van het adres).Als je niet tevreden bent over onze reactie, dan kunt u in beroep bij het partijbestuur (zoals in de Statuten, artikel 20 is vastgelegd).om informatie te verzamelen over het aantal bezoeken, de duur en herkomst van het bezoek.Als u vindt dat u geen toestemming hebt verleend voor opname van bepaalde gegevens, dan kunt u schriftelijk vernietiging van zulke gegevens eisen bij het partijbestuur ([email protected])In het privacyreglement staat met welk doel we gegevens verzamelen, welke gegevens dat zijn en wat we doen om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.Een deel van de vastgelegde gegevens is voor leden via de ledensite spnet inzichtelijk en aanpasbaar.

Leave a Reply